Coj Mai Muas uas zoo nkauj tshaj plaws mus noj tshoob
 
Coj ib tug hluas nkauj uas zoo nkauj tshaj plaws mus noj tshoob, nco ntsia hluas nkauj xwb tsis nco noj li lawm