Dead Space Hoofdstuk 1 }[ Wat zijn dat voor dingen???]{