Ders-1: Evrimin Temelleri, İsimler, Kavramlar ve Tarih