Desert Bus (Penn & Teller's Smoke and Mirrors) - Positives - Rerez