Devon Travis vs. Kyle Drabek --- Devon Travis traded to Blue Jays for Anthony Gose