The Disc Golf Guy - Vlog #122 - Ricky Wysocki & Cameron Colglazier Shoot Hot to Start Vibram Open