Paid for by patrons
En ny podcast! Om innehåll och en mängd annat
Mittmedias satsning på att slå Facebook på lokal nivå och hur man bör förhålla sig till politik när man jobbar med sociala medier i offentlig sektor är två saker vi bland annat diskuterar i denna veckas podcast. Vi konstaterar återigen att idag är det inte bara kvantitet vi behöver prestera utan vi måste arbeta mycket mer med kvalitet när vi producerar innehåll för sociala medier. Väl värt att lyssna på, och kom gärna med input via #socialbydefault eller vår Facebooksida.

Länkar:

Deeped och JMWGolin

Twitter ger 140 tecken ännu mer kärlek

Facebook Townhall

Mittmedia utmanar Facebook på lokal nivå