Enchanting your dreams to reality.

What if you are able to program yourself for dreams?


We know the concept of programming our own mind from behavioral psychology. We learn certain reactions, behaviors which over time become a habit and are already a part of us, used subconsciously. What if you can program yourself into dreams? Think about them every day, every day do something,even the smallest one step in the direction of its realization... Imagine what is the most distant, the biggest, most impossible of your dreams. Now, imagine that one day it happens. The pursuit after it has become your habit, a constant element of everyday life, and suddenly IT IS, to your amazement, come true!


This about what is my painting "Fresh green" oil on icon panel 20x27.5 in 50 / 70cm, Principle Gallery Charleston

more about this painting: http://annawypych.pl/?p=998 

-------------------------------------------------------------------


A gdyby tak zaprogramować się na marzenia? 


Z psychologii behawioralnej znamy pojęcie programowania własnego umysłu. Uczymy się pewnych reakcji, zachowań które z czasem stają się nawykiem i są już częścią nas, bezwiednie stosowaną. A gdyby tak zaprogramować siebie na marzenia? Myśleć o nich codziennie, codziennie robić choćby najmniejszy jedna kolejny kroczek w kierunku ich realizacji... Wyobraź sobie to co najodleglejsze, największe z twoich marzeń. A teraz wyobraź zrobię ze pewnego dnia się spełnia. Dążenie do niego stało się twoim nawykiem, stałym elementem codzienności, i nagle jest, ku twemu zdumieniu się ziściło! 


O tym własnie pięknym zaskoczeniu jest mój obraz „Fresh green” olej na desce ikonowej 20x27,5 in 50/70cm, Principle Gallery Charleston