เพลงบรรเลงเปียโนเพื่อสุนัขจรจัด (Thai Language)
ขณะนี้ทางบ้านช.ช้างชราให้ความดูแลแก่สุนัขจรจัดเข้ามาอาศัยอยู่เอง ยี่สิบกว่าตัว สุนัขทุกตัวต้องการบ้านและเจ้าของที่จะรักและดูแลเขาอย่างใกล้ชิด ท่านสามารถเข้ามาสัมผัสและทำควา่มรู้จักกับพวกเขาได้ที่ บ้านช.ช้างชรา/Elephants World จังหวัดกาญจนบุรี +66 86 335 5332 (Thai & English), +66 92 256 6646 (Thai), +66 34 510 511.  Please call between 8:00-11:00 AM and 4:00-8:00 PM 

If you live in Thailand and want to meet our dogs with view to making an adoption, please get in touch by Email:  [email protected] or contact the Elephants World telephone number above.

Music:  Rachmaninoff Prelude Op.23 No.6