Eric Hitchhikes to Hokkaido | Part 6 - Last Day on Honshu | Summer 2016
Last day on Honshu on my hitchhiking adventure! Onward to Hokkaido!