เรื่อง, คุณ, ยาว
 
มันไม่สำคัญว่าคุณจะไปช้าแค่ไหนตราบเท่าที่คุณไม่หยุด