Europa Universalis IV (EU4) Let's Play - Common Sense - #72 "Urge to RAGE QUIT!"