Final Fantasy VII Battle Theme | Those Who Fight - Metal Remix | ToxicxEternity
 
Final Fantasy VII Battle Theme | Those Who Fight - Metal Remix | ToxicxEternity