Flik plays Dark Souls 2 (PC, NG+) - #28 "Laginels"