Framgångs Rapport 1:
 
Vi har en Stadgar klar och fyra kapitel i ett manifesto.