فشار آمریکایی ها شرکت چینی را هم از ایران منصرف کرد

  

#چین #پارس_جنوبی #فشار_آمریکا

در این ویدئو خروج چینی ها از پارس جنوبی و موقعیت کنونی این میدان نفتی بررسی می شود

By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 10 exclusive posts
1
Image
9
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 10 exclusive posts
1
Image
9
Videos