How I made: Banana cake ^_^ !!! – Cách tớ làm: Bánh chuối ^_^ !!!
 
  

Follow me:
Twitter:https://twitter.com/ctnThanh
Patreon: https://www.patreon.com/ThanhCan

-------------------------------------------------------------------------
Ingredients: 

4,5 tsp flour, 

6 tsp sugar, 

6 tsp water, 

1 egg, 

3 bananas,

Cooking oil.

Nguyên liệu gồm: 

4,5 tsp bột mì, 

6 tsp đường, 

6 tsp nước, 

1 quả trứng, 

3 quả chuối,

Dầu ăn.

------------
All contributions please send to [email protected]
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: [email protected]

--------------------------------------------------------------------------------------
Music:

Song: Life of Riley của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400054

Nghệ sĩ: http://incompetech.com/    B