Intervju sa prvakom drame SNP-a Radojem Čupićem
 „Srbija je veliko iskušenje čovekovih moralnih moći i 90 od 100 ljudi nije u stanju da pređe granicu tog iskušenja. Oni koji su uspevali u tome, umirali su zajedno sa onima koji nisu uspevali. Sve što je bilo čoveku dragoceno srušeno je u prah i pepeo. Civilizacija i kultura nestaju u rekordnom vremenu koje se može meriti nedeljama. Srbin će naučiti da mrzi ljude. On se boji, on je kukavica. Boji se denuncijacije, boji se suseda, boji se svega onoga čega čovek ne bi smeo da se boji…“