Între doua vizite şi jdemii de obiective, doar 18 clopote pentru melomani!
"Asta este! Pe unii i-a trimis electoratul sā strângā semnāturi, pe alții sā realizeze obiective".

Nu m-am putut abține sā nu încep rāutāciosul meu post cu un citat din gândirea materialist-dialecticā al ilustrului politician local Dragoș Benea, cel care a cârmuit cu "dibācie" timp de 12 ani destinele județului Bacāu, atribuindu-și rolul nuntașului binevoitor care n-a bāut, n-a mâncat, dar a închinat gras pe masā pentru prosperitatea tinerilor însurāței. Și cum prima iubire nu se uitā niciodatā, iar aici mā refer la foncția de șāf de CJ pentru cā cea de viceprimar a fost doar o chestie de ucenicie unde a învāțat cum se înfinge sulița pe la spate, domnul în cauzā continuā sā ținā hāțurile județului conform principiului asemānātor citatului, unii doar cu "brașoveala", alții cu cașcavalul. Și cum îi stā bine oricārui mahār local, domnia sa nu se putea da îndārāt de la vizita doamnei ministru Pintea pe șantierul abandonat al Spitalului Municipal, āl pe care hidrele l-au sāvârșit în proporție de 80℅, iar neprihāniții āștia votați de tot mapamondul se tot bâlbâie care, cum și în ce fel sā-l termine.

Dar cum unii dintre noi mai avem și prostul obicei de a avea memorie, nu aveam cum sā nu-mi aduc aminte și de vizita premierului de atunci, Ponta Victor Victoraș din urmā cu exact patru ani. Analizând cele douā cadre, primul surprins atunci și celālalt încā cālduț realizat ieri, se pot trage clar urmātoarele concluzii:

- decorul este același, lucrāri abandonate, bālārii și multā, dar foarte multā durere în coate și în ...., vorba legendarului reprezentant al clasei muncitoare românești, nea Dorel.

De ce oare?

Un alt aspect ce trebuie musai remarcat este faptul cā deși fețele diriguitorilor de destine sunt cu totul altele, un singur personaj, muncitor, onest, loial obștii și principial în relația cu subordonații este mereu acolo, nu în vâltoarea muncii, ci în jalnica simfonie a tromboanelor. Ați ghicit! Domnul Benea, cel aruncat în fruntea piramidei de electorat pentru a înfāptui obiective, ne anunța în urmā cu patru ani cā împreunā cu domnul Dragnea, pe atunci șāf la Ministerul Dezvoltārii, au gāsit soluția finanțārii cu 10 milioane de lei a obiectivului, astfel cā cel târziu pânā la finele lui 2016, bācāuanii se vor îmbolnāvi de drag, numai sā stea și ei câteva zile în minunāția de spital.

Cu un tupeu fārā magini, domnul senator a promis din nou același lucru schimbând doar data și câteva nume, dupā care a încheiat cu fraza pe care eu am citat-o la început.

Zāu, cu toatā bunāvoința mea nu știu ce obiective notabile a înfātuit domnul Benea în cei 12 ani de mandat pentru comunitate, în afarā de cele 18 clopoțele de bronz turnate la Innsbruck pentru Biserica Înālțarea Domnului, care sunt în mod cert singurele realizāri înfātuite între prima vizitā a lui Ponta de la Spitalul Municipal și cea a doamnei Sorina Pintea, de ieri. Tinând cont cā celor18 clopțele li se poate atașa un play list cu 1000 de melodii, bag de seamā cā numai melomanii se vor bucura de māreața realizare, cāci de biserici te împiedici la orice colț de strada.

Tocmai de aia zic, cā noi āștia care strângem semnāturi o facem pentru ca oamenii sā înțeleagā cā voi āștia cu "obiectivele" puteți fi trași la rāspundere și între mandate dacā nu vā treziți din nesimțire și nepāsare, deoarece promisiunile electorale trebuie respectate mācar în parte, dacā nu în totalitate.