Japanizam 2013 (prvi dan) - Intervju sa atašeom za kulturu