June 2016 patron supported
 
Thank you so much for the support this month!
Tier Benefits
Pledge $1 or more per episode
628 patrons
 · Du får tillträde till vår "Tombola Patreons"-grupp på Facebook.
Pledge $2 or more per episode
89 patrons
· Du får tillträde till vår "Tombola Patreons"-grupp på Facebook.

· Vi blir dina andliga beskyddare.

Pledge $5 or more per episode
16 patrons
· Du får tillträde till vår "Tombola Patreons"-grupp på Facebook.

· Vi blir dina andliga beskyddare.

· Mejla [email protected] för ett gott råd om vad som helst!

Pledge $10 or more per episode
5 of 5 patrons
· Du får tillträde till vår "Tombola Patreons"-grupp på Facebook.

· Vi blir dina andliga beskyddare.

· Mejla [email protected] för ett gott råd om vad som helst!

· Välj ett ämne om året som vi tar upp i ett avsnitt!

Recent Posts