Kako pripremiti lice za brijanje
U ovoj epizodi Moje Brijačnice možete pogledati kako kvalitetno pripremiti lice za brijanje. Priprema lica je nužan preduvjet za ugodno i glatko brijanje, te za sprječavanje raznih problema nakon brijanja.