LSTVlog - En gadget vest til drop-mobilen-forsøgets 3. dag