Minecraft Minigames: Figgehn, Whippit och Jnx spelar Cops and Crims