Moc děkuji za projevenou důvěru a podporu.
První a nejdůležitější cíl byl splněn.

Moc děkuji