Moj prvi intervju
Moj prvi intervju koji sam dao gradskom portalu Makarsko Primorje, a možete ga pročitati na linku http://www.makarsko-primorje.com/?p=100074 Pričam o početcima i zašto sam se počeo brijati na klasičan način.