Parmesan & Lemon Asparagus, Fried Teriyaki Pork Chops & Ramen!