Patiriantiems spaudimą - pareiškimo darbdaviui pavyzdys

Aug 19, 2021

Bičiuliai, jei patiriate darbdavio spaudimą pateikti darbdaviui su jūsų sveikata susijusius duomenis, o taip pat spaudimą skiepytis klinikinių tyrimų stadijoje vis dar esančiomis vakcinomis, grasinant jus nušalinti ar atleisti iš darbo, jei to nepadarysite, įteikite darbdaviui šį mano parengtą pareiškimą. Mes privalome duoti deramą atkirtį kiekvienam, kuris bendrininkauja su tais, kurie žmonių ir valstybės atžvilgiu vykdo kriminalinį nusikaltimą. Pastatykime juos į nepatogią padėtį ir priverskime susimąstyti, kuo jiems visa tai gresia.

Pareiškimo pavyzdį įkeliu trimis skirtingo formato failais, tačiau visų jų turinys yra vienodas. Įrašykite trūkstamus duomenis, pasirašykite ir skenuotą (su parašu) pareiškimą išsiųskite darbdaviui jo elektroninio pašto adresu. 


By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Writing
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 1 exclusive post
1
Writing
Tiers
Ačiū !
€5 per month
Vertinu kiekvieno jūsų padėką, nepriklausomai nuo paramos dydžio.

AMicus AMico - draugas draugui!
  • Full library access
Ačiū !
€11 per month
Vertinu kiekvieno jūsų padėką, nepriklausomai nuo paramos dydžio.

AMicus AMico - draugas draugui!
  • Full library access
Ačiū !
€22 per month
Vertinu kiekvieno jūsų padėką, nepriklausomai nuo paramos dydžio.

AMicus AMico - draugas draugui!
  • Full library access
Recent Posts