Pikachu Dango
 
PIKACHU DANGO! <3 http://youtu.be/x2CmZ7R6XB8