Václav Klaus si v telefonu maže bývalé spolupracovníky. Ale co s těmi, kteří umřou doopravdy? Co s vámi ... Franto, Milane či Libuško?

Become a patron to

69
Unlock 69 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message