Pokemon Multi Battle - #39 MrAGeezie Slim Shady vs Sonictoluigi Jason