Pokémon White, Episode 16 "Always Remember to Heal"