Протокол профспілкових зборів про преміювання
Протокол профспілкових зборів про преміювання
профспілкових зборів і профкому з питань погодження. Про преміювання, відзначення та заохочення працівників. - Погодити. Зразки протоколів.
====================
>> СКАЧАТЬ ФАЙЛ <<

9 чер. 2011. Зразок оформлення протоколу зборів профспілкової організації. Профспілка працівників освіти і науки України Первинна профспілкова. 28 груд. 2011. Зразок протоколу зборів первинної профспілкової організації. Найменування вищого за підпорядкуванням профоргану. Найменування. Рекомендації щодо оформлення протоколів та проектів рішень засідань виборних органів. профспілкових зборів і профкому з питань організаційної роботи. Про преміювання, відзначення та заохочення працівників. - Погодити. справедливості в оплаті праці та преміювання;. - компенсаційних. Протоколи профспілкових зборів та матеріали до них. 13.Протоколи засідань. Запрошувати всіх на профспілкові збори. Про погодження положення про преміювання та надання. Протокол засідання профспілкового комітету. проводити збори, мітинги, демонстрації, пікетування;. положень про преміювання та ін. Протоколи профспілкових зборів, конференцій та матеріали. За наявності на підприємстві кількох профспілок чи їх об єднань або інших. по-друге, прискіпливе ведення протоколів засідань комісії з колективних. Загальні збори (конференцію) трудового колективу провести у ______ (місяці ). 2.5 Преміювання працівників профкому проводиться за показниками і в. Загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» розпочала Дєєва Юлія Борисівна. На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №03 від 25.02.2013 р.). додатки до Положення про оплату праці та преміювання робітників. підприємства, організації культурно-масових заходів, профспілковому. Провести профспілкові збори з порядком денним: Про дієвість. схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол №4від 28.03.2011 року і набуває. про преміювання працівників та надання матеріальної допомоги. Протокол зборів профспілкової організації………………………………………27. Після звітно-виборних профспілкових зборів щоденник слід передати. та доплат згідно законодавства та колдоговору, преміювання працівників. Зразок оформлення протоколу профспілкових зборів. 59. Зразки оформлення протоколів засідань профспілкового комітету. 61. Примірні. відпусток, оплати праці та доплат згідно законодавства та колдоговору, преміювання. Зразок оформлення протоколу зборів профспілкової організації. Найменування вищестоящого профспілкового органу (або профспілки) Найменування. Рекомендації щодо організації діяльності профспілкових органів у. на профспілкових зборах та засіданнях профкому, зразків протоколів, не варто розглядати як моделі, які можна копіювати механічно. преміювання і т.д. 10. На цих профспілкових зборах і конференціях були присутні голова профкому. праці; положення про преміювання та заохочення; Колективного договору. особами було проведено розслідування та оформлено протоколи. Зразок оформлення протоколу засідання профспілкового комітету (президії. Примітка: номери протоколів зборів та засідань профкомів ведеться від. Розгляд питань про нагородження та преміювання членів профспілкового активу. Забезпечує підготовку питань на збори комітету, колегіальність при їх. Підписує протоколи засідань, його рішення, а також інші документи. Підготовка регламенту роботи профспілкового комітету, контроль за його дотриманням. Контроль та оформлення протоколів конференцій. 6. Збір пропозицій до колективного договору, обговорення проекту колдоговору. 2. матеріальної допомоги, преміювання з нагоди ювілейних та пам`ятних дат. 6. з боку трудового колективу голова профспілкового комітету первинної профспілкової ор-. Після схвалення Договору зборами трудового колективу уповноважені представники. трудового колективу, протокол № _____ від. на рік та виплачувати премії згідно з положенням про преміювання двічі на рік з. Чи правильно ,що на проведення профспілкових зборів у школі потрібна лише згода. В разі проведення зборів у школі необхідно поставити до відома.