Rathma Solo Meta! 2.6.1
 
The Solo Pet Necromancer Meta!