Rettsu wa, teikoku onrain no nenrei o saisei Shi - The Founding of Gingarta