Saludos Amigos!
Okay, whose Disney trivia is powerful enough to name this little fella?