Saludos Amigos!
 
Okay, whose Disney trivia is powerful enough to name this little fella?