שלומה של כלבה
פיץ' במצב רפואי קשה ברגליה, אני לא מאמין שנוכל כרגע לעסוק בעמוד או להעלות את הפרק. מקווים לשיפור ומצפים לניתוח