Locked
Stav retro tramvají před zahájením provozu linky 23
16. května bude obnoven provoz retrolinky 23, jejíž provoz byl nejdříve z epidemiologických a následně politických důvodů zastaven. Dopravní

Become a patron to

657
Unlock 657 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message