Tak jak to je s tím “privatizačním účtem”?

Rozmohl se nám tady takový nešvar… Paní ministryně opakovaně neříká až tak úplně pravdu o Fondu národního majetku (FNM) potažmo “privatizačním účtu”. Tak se na to podíváme, když už to opakuje po několikáté a i mi odpovídala na Twitteru. Protože manipulovat se nemá… (formát klasicky: citace AS a následně uvedení na pravou míru)

Tvrzení o rozpouštění rezerv z “privatizačního fondu” je mýtus, který se objevil v souvislosti naší novelou zákonu o zrušení Fondu národního majetku. Realita je úplně jiná. Možnost převádět prostředky z výnosů privatizace do státního rozpočtu byla uzákoněna už v roce 2012. (Twitter, AS)

Je pravdou, že možnost převádět prostředky z účtu do rozpočtu byla přidána do zákona o FNM v novelizaci z roku 2012 (Zákony pro lidi), jenže tady je podstatný rozdíl. V tehdejší novele byla řada podmínek, za kterých k tomu může dojít a na co jsou ty prostředky určeny. Nejdůležitější je omezení – převádět pouze pokud výdaje na důchody budou vyšší, než příjmy. V roce 2018 došlo k novele, která všechna omezení zrušila a bod 5 nově zněl pouze “k převodu do státního rozpočtu”. Na obrázku je původní (škrtnuté) znění před novelou v roce 2018 a aktuální (tučně). (Zákony pro lidi)

Od té doby vlády převáděly do rozpočtu každý rok v průměru 10 miliard korun. Jedná se o dividendy státních firem, které byly řádnou součástí příjmů rozpočtu roku 2019, který schválila Poslanecká sněmovna”. (Twitter, AS)

Ano, převáděly, ale na konkrétní účel – k doplnění peněz na důchody v situaci, kdy byl “důchodový účet” ve schodku. A to jen do výše toho schodku (viz poslední věta původního bodu 5 v zákoně). Tj. šlo o přesně určenou částku a konkrétní účel (aby bylo na důchody ve schválené výši (ne na navýšení nad rámec valorizace)). Ve 2017/18 došlo k tomu, že “důchodový účet” vykázal přebytek a podle toho zákona tak nešlo z FNM převést do rozpočtu ani korunu (jak je vidět i níže na grafu paní ministryně). Novela zákona z 2018 tak zrušila toto nepohodlné omezení a ve 2019 tak došlo k převodu 18 mld. (nejvíce od roku 2012, což je taky zajímavé).

Novela tedy přinesla pouze větší transparentnost. Díky ní už nezávisí nakládání s penězi z privatizačních účtů na libovůli vlády a ministrů financí, ale je plně pod kontrolou Parlamentu“. (Twitter, AS)

Tady moc nechápu. I v současném znění je ten bod 5 o převodu do rozpočtu uveden v sekci ”c) v souladu s rozhodnutím vlády” (Zákony pro lidi). Žádnou změnu kontroly v zákoně nevidím. Stále tedy platí, že o převodu rozhodne vláda (teď již bez omezení) a parlament schvaluje návrh rozpočtu. (ale je možné, že to je v jiném zákoně, jde ale o nejméně podstatnou část sdělení, tak to nechávám bez mnohahodinového studia zákonů).


Další tweety a vyjádření k tématu už jen rozvíjejí výše uvedené, netřeba tedy rozebírat. Jsou zde (vyhledávání Twitter).

Závěrečné shrnutí: 18 miliard z “privatizačního účtu” bylo možné převést do rozpočtu jen díky úpravě zákona č. 178/2005 Sb. z roku 2018, která zrušila omezení, za kterých bylo možné tyto prostředky převádět do rozpočtu. Dále se jedná o nejvyšší převod z tohoto účtu do rozpočtu (minimálně) od roku 2012 včetně. Paní ministryně tak svými výroky minimálně manipuluje, pokud ne hůře.

(poznámka: v textu používám z pohledu ekonomie a zákonů nepřesné termíny z toho důvodu, že jsou obecně známé a vžité. Kdybych se držel přesných termínů, musel bych je občas vysvětlovat a to by znamenalo horší čitelnost textu)

By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 7 exclusive posts
3
Links
1
Poll
1
Writing
2
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 7 exclusive posts
3
Links
1
Poll
1
Writing
2
Videos
Tier Benefits
Recent Posts