Taken Cocytus Destiny Titan Armor
 
 this is a Taken variant of my Cocytus Destiny Titan Armor