TÂM ĐIỂM GAME QUÝ I NĂM 2017
Tổng hợp 12 tựa game đáng chú ý sẽ ra mắt trong 3 tháng đầu năm 2017.


Lịch phát hành có thể bị thay đổi vào phút chót, thế giới game sẽ cập nhật lịch phát hành game đều đặn hàng tuần, độc giả nhớ theo dõi sát sao.


Danh sách 12 tựa game trên cũng được chúng tôi cập nhật trong phần ghi chú sau đây: https://goo.gl/444UM3