Tất cả về AI, mạng neuron, máy học, deep learning | Phuong Smith
 
Tất cả về AI, mạng neuron, máy học, deep learning | Phuong Smith


Khi đọc về máy tính, bạn có lẽ đã biết rằng máy tính có thể đánh bại con người trên bàn cờ vua từ hàng chục năm trước. Nhưng cùng lúc, người ta vẫn nói rằng trí thông minh của chiếc máy vẫn chỉ ngang ngửa với con ruồi, con muỗi, phải còn rất lâu mới có thể đạt được như con người.


Tại sao lại có sự trái ngược này?


https://youtu.be/5cyPeKnEhoUPS: Hãy like và subcribe để đón nhận những video tiếp theo nhé ^^!


----------

* Tâm lý: https://goo.gl/Ay4WPv

* Cuộc sống: https://goo.gl/nYssio

* Giao Tiếp: https://goo.gl/C4ET1F

* Book review: https://goo.gl/i4vtwx

* Ngôn ngữ cơ thể: https://goo.gl/CuxFdn

* Khởi nghiệp: https://goo.gl/9XDHzM

* MBA cơ bản: https://goo.gl/VmZyAQ

* Doanh nhân: https://goo.gl/EoFNPn

* Tạo Động Lực: https://goo.gl/dSxztr

----------

Patreon: https://www.patreon.com/PhuongSmith

Youtube: https://www.youtube.com/PhuongSmith

Page: https://www.facebook.com/SmithNguyenStudio

Page: https://www.facebook.com/GauAkaRadio

Facebook: https://www.facebook.com/PhuongSmithX

Instagram: https://www.instagram.com/PhuongSmithX


Phuong Smith - Smith Nguyen Studio

#phuongsmith   #smithnguyenstudio