Toukiden Kiwami | Con DSimphony y Naishys | ¡Está rota!