Veri Bilimleri Nedir?
 
Veri bilimleri günümüzde her geçen gün önemi artan bilim alanlarından biridir. Bilgisayar mühendisliği, istatistik ve matematik gibi bir çok bilim alanını içeren disiplinler arası bir alandır.  Veri bilimleri alanında uzman kişilere her geçen gün ihtiyaç artmaktadır. 

Veri bilimleri alanında uzman olmak isteyen kişilerin aşağıdaki temel konularda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 

1) Programlama ve Veri Tabanı: Veri bilimleri alanında programlama ve ver itabanı konularında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Günümüzde bir çok programlama dili kullanılmasına rağmen veri bilimleri alanından en çok R ve Python programlama dilleri kullanılmaktadır.  Bu diller kullanılarak veri analizinin nasıl yapılacağı anlatılacaktır. 

2) İstatistiksel Veri Analizi: Verilerden anlam çıkarmak olarak tarif edebileceğimiz istatistik veri bilimlerinin temelini oluşturmaktadır. İstatistik testleri (z-tesit, t-testi, ANOVA, Chi-squared vs.) kullanılarak verilerden bazı istatistiki çıkarımların yapılması gerekmektedir. Burada temel istatistiki testler örneklerle verilecektir. 

3) Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi: Verilerden anlamalı bilgilerin çıkarılması için daha ileri tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Sınıflandırma, kümeleme, aykırı değer tespiti gibi yöntemler kullanılarak akıllı karar destek sistemlerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Burada en çok kullanılan yöntemlerin teorisi verildikten sonra uygulamalar geliştirilecektir.