Video om offentlige avgifter betalt av bilister
Tanken var å synliggjøre hvor mye bilistene faktisk betaler koblet opp mot påstander og usannheter fra norske politikere fra alle stortingspartier. Research var det som krevde mest ressurser. Gjennomgang av SSB sine tall, dobbeltsjekking, gjennomgang av statsbudsjettet og det å lese gjennom Statens Vegvesen sitt regnskap.

Filmet med Canon C100, 2 studiolys, lyd via Røde shotgunmic, redigert i Adobe Premiere. 

Become a patron to

Listen anywhere
Connect via private message