Wicoer
 
Wicoer...

Ailesine bağlı bir genç... Kralını sever ve yakından tanırdı. Babasından kalma demircilikle meşguldü, zaten dedesi de demirciydi. Kral Varian Wrynn'e çok özenirdi , hep bir warrior olmak istedi. Demircilikten arta kalan zamanının çoğunu Kral Wrynn tarafından eğitilerek geçirdi. Babası Ragnar yaşlı olduğu kadar kuvvetli bir demirciydi. Annesi zaten onu doğururken vefat etmişti. İsmini de o seçmişti zaten... Yaşı 21 olduğunda artık hazırdı. Alliance için savaşmak için. Kral Wrynn öz babası gibi olduğundan savaşa gitmeden evvel ona öğütler verdi ,gerekirse alliance için hayatını feda etmesi gerektiğini söyledi. Macerasına atılmadan önce babasıyla vedalaştıktan hemen sonra Kral Wrynn'in ölüm haberi geldi. Gözleri yaşla, kalbi intikam hırsıyla dolmuştu. Daha fazla zaman kaybetmedi. Derhal yola koyuldu. Wicoer'in macerası burda başlıyordu...