Paid for by patrons
World Chess Championship 2016: Carlsen vs Karjakin - Game 8
Magnus Carlsen vs Sergey Karjakin

Carlsen - Karjakin World Championship 2016

 Rubinstein Opening (D05)

1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. e3 e6 4. Bd3 c5 5. b3 Be7 6. O-O O-O 7. Bb2 b6 8. dc5 Bc5 9. Nbd2 Bb7 10. Qe2 Nbd7 11. c4 dc4 12. Nc4 Qe7 13. a3 a5 14. Nd4 Rfd8 15. Rfd1 Rac8 16. Rac1 Nf8 17. Qe1 Ng6 18. Bf1 Ng4 19. Nb5 Bc6 20. a4 Bd5 21. Bd4 Bc4 22. Rc4 Bd4 23. Rdd4 Rc4 24. bc4 Nf6 25. Qd2 Rb8 26. g3 Ne5 27. Bg2 h6 28. f4 Ned7 29. Na7 Qa3 30. Nc6 Rf8 31. h3 Nc5 32. Kh2 Na4 33. Rd8 g6 34. Qd4 Kg7 35. c5 Rd8 36. Nd8 Nc5 37. Qd6 Qd3 38. Ne6 fe6 39. Qe7 Kg8 40. Qf6 a4 41. e4 Qd7 42. Qg6 Qg7 43. Qe8 Qf8 44. Qc6 Qd8 45. f5 a3 46. fe6 Kg7 47. e7 Qe7 48. Qb6 Nd3 49. Qa5 Qc5 50. Qa6 Ne5 51. Qe6 h5 52. h4 a2

0-1