► World of Tanks - Epic Games: T110E5 [10 kills, 10321 dmg]