► World of Tanks - Epic Games: T110E5 [6 kills, 11229 dmg]