► World of Tanks - Epic Games: T110E3 [8 kills, 11983 dmg]